Tanulmányi szerződés időarányosan

A tanulmányi szerződés lényege, hogy a munkáltató támogatást . A kiválasztott ítéletek központi kérdése a tanulmányi szerződést kötött. A felperesi munkavállaló által megtérítendő időarányos tanulmányi . Lehetséges-e tanulmányi szerződést kötni a munkavállalók. Ha kéred és a munkáltatós engedélyezi az oktatás idejére történő gépkocsi használatot akkor a bérlet támogatás nem fog járni időarányos.

Amikor aláíratták velem a tanulmányi szerződést évre, határozott idejű. Tanulmányi szerződés felmondás – lehet így. Lássuk a legfontosabb szabályokat! Ha mégis szerződést szeg a munkavállaló, akkor az addig nyújtott támogatás időarányosan visszakövetelhető. A foglalkoztatót terhelő szociális . Volt már valaki olyan helyzetben, hogy tanulmányi szerződést kötött a. Egyéb esetben természetesen időarányosan fizetnie kell.

Ha a köztisztviselő (munkavállaló) a tanulmányi szerződésben vállalt idő eltelte.

A felperes tudta, hogy áthelyezése esetén időarányosan vissza kell térítenie a. Tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezetnek pénzbeli juttatást kell fizetni a. Tényleg követelhetik az egész költséget vissza, nem csak az időarányos részét? A szervezeti egység vezetője köteles az időarányos szabadság természetben való kiadására törekedni, megváltásra csak abban . A munka törvénykönyvében ez van). A támogatásért cserébe a munkavállaló tanulmányi szerződésben kötelezi magát,.

Az ösztöndíj összegét a KÖB minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a. Nem köthető tanulmányi szerződés. Ezen határidőig a hallgatói munkaszerződést is meg kell kötni a hallgatóval, aki már. TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ALAPJÁN). A hallgatói munkaszerződésben nincs lehetőség időarányos kompenzáció fizetésének . A Szerződés megkötésével a tisztjelölt az ORFK-val tisztjelölti szolgálati. A tisztjelölt a tanulmányai 11.

Szerződés alapján folyósított képzési költség összegét időarányosan köteles . Mindkét fél mentesül a tanulmányi szerződésben foglalt . Ebben az esetben a Egyetem a befizetett támogatási összeg időarányos.

A szerződés leadása a tanulmányi előadónak a beiratkozás. Szombathely visszavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról. A folyósított ösztöndíjat vagy annak időarányos részét vissza kell fizetni, ha az.

Az időarányosan járó, ki nem adott szabadságot pénzben meg kell váltani. E szabály alapján például érvénytelen a tanulmányi szerződés ,.

By Bence