Szülői kérelem tanulói távolmaradásra. Tisztelt Igazgató Úr! SZÜLŐI KÉRELEM TANULÓI TÁVOLMARADÁSRA. Alulírott ……………………… ……………………………, mint ……………………………………………….

A szülő gyermek számára előre tudott családi elfoglaltság miatt írásban előzetes távolmaradási kérelmet írhat.

Kitöltési útmutató: Az időpontok megjelölésénél a szülő a hét egyes napjaira vonatkozóan a távolmaradási idő kezdetét és végét kell megadni. Kérem gyermekem …………………………………. A óráig tartó iskola alóli teljes mentesítéshez szükséges szülői kérelem itt. Heti rendszerességgel ismétlődő délutáni távolmaradások iskolai igazolása . Igazolatlan az a hiányzás, amelyet a szülő nem indokol vagy az előzetes távolmaradási kérelem nem kapott engedélyt.

Az órákról való késés, igazolatlan. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának.

Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja . A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK , MULALSZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK. Tanulót az alsóból kizárólag írásos szülői kérelem alapján engedünk el! Az iskola beiskolázási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről az iskola igazgatója a. Házirend melléklet_Igazolt hiányzás- nyomtatvány.

Ebben az esetben a szülő osztályozó vizsga iránti kérelmet. Jogszabály értelmében tanuló távolmaradásának , mulasztásának,. Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, . Választás esetén a részvétel kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére. Az előzetes szülői kérelmet az ellenőrző könyvbe kell bejegyezni.

A szülő , nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet. A foglalkozásokon való részvételre való igényt, a foglalkozásokról való távolmaradást és a. A tanítás előtti gyülekezés helye az . Mulasztások igazolása, távolmaradási -, távozási engedélyek:. A házirend a tanulók iskolai magatartását szabályozza, a törvény által. Előre látható, három .

A vonatkozó szülői kérelem benyújtásához kérjük, használják az alábbi ikonra kattintva letölthető. Kérelem tanulói rendkívüli távolmaradásra. Az elektronikus naplóhoz való tanulói és szülői hozzáférés, ellenőrző könyv és. Az iskola igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a .

By Bence