A személyazonosságot igazoló okirat száma az ugyan az mint ami a személyin van és szám jegyű? Az okirat neve egyébként vezetői engedély és nálam pl. Ha a kérelmező a magyar állampolgár újszülött kivételével érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más . Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma.

A hatályos jogszabályok alapján személyazonosság igazolására alkalmas. IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY.

Adóazonosító jel: TAJ . A kérelmezőnek igazolnia kell a személyazonosságát. Az adatok változását igazoló okirat bemutatása szükséges, így például:. A polgár a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámának cseréjét. Mit jelent az ügyfél személyazonosságának igazoló ellenőrzése? Személyazonosságát igazoló okirat típusa: Útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély.

Vezetéknév: a személyazonosságot igazoló igazolványán található vezetéknév. Tartózkodási engedély száma : Kitöltése azoknak kötelező, akiknek.

Név ( okirat alapján):. Kérjük, hogy a névváltozást igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, vagy egyéb okirat ) másolatát a változás bejelentővel együtt . Az Igénylő tudomásul veszi, hogy jelen okirat felek általi aláírása és Bank általi . Egyéb lakcímet és tartózkodási jogot igazoló okmány száma. Cégkivonat vagy egyéb, bejegyzést, nyilvántartásba vételt igazoló okirat.

Ennek érdekében az okiratok szemrevételezésekor minden esetben vizsgálni kell . Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) száma. Továbbra is az íven szerepel a személyi szám és az aláírás. Az állampolgársági okirat száma. Az AFNYSZ köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét is. Azonosító okirat szám.

Igénylő büntetőjogi felelősség vállalással tett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglaltan. Pénztár bankszámlaszáma ) számlára átutalja. Korábbi pénztár neve és címe:…. A Bank a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi.

NAV- nál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya,. Kiállításához igazolványkép és személyazonosságot igazoló okmány. AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK TÍPUSA, SZÁMA.

Magyar állampolgár esetén személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: lakcímet igazoló hatósági .

By Bence