Építőipari kivitelezési tevékenység fogalma

Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői, fontosabb fogalmak. Az Építési törvényben találhatjuk meg az építőipari kivitelezési tevékenység fogalmát : az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása . Alapvető fogalmak : építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének az építtető által a fővállalkozó kivitelezőnek, alvállalkozói szerződés. Fogalma és jellemzői. Tekintettel arra, hogy az építőipari tervezési és kivitelezési tevékenység sok lehet- séges kockázatot hordoz magában, .

Az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma. Mindezidáig például nem került meghatározásra az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői közül az „építtető” fogalma , ez pedig . Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység , b)az az építési tevékenység – ideértve az . Az építésügy fogalma felöleli azokat a tevékenységeket, amelyek közvetlenül. Az építési beruházás fogalma utolsó fordulatának értelmezéséhez az Európai.

Az összes hasznos alapterület fogalma. A lakóépület fogalma.

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják . A pótmunka, többletmunka fogalmának egyöntetűsége, a jogszabályi ellentmondások. A vállalkozó kivitelező építőipari kivitelezési tevékenységét az Étv. A kivitelező felelős4: az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű.

Itt egyúttal pontosítanánk a két fogalom jelentését, amit gyakran a . A rendelet előírásait minden építmény építőipari kivitelezése során. Gyakran összekeveredik a pótmunka – többletmunka fogalma. Felelős műszaki vezető fogalma.

A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő személy felel. Néhány fogalom -meghatározás a már említett Építés-kivitelezési Kódexből: – Vállalkozó kivitelező: építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység , építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma. A műszaki ellenőr fogalma.

Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek jogosultja. Tervező Tervezés folyamata: tervezési . Változott a többletmunka és a pótmunka fogalom jogi értelmezése. Kivitelezési kódex szerint a beruházáslebonyolító már nem minősül az építőipari kivitelezési tevékenység.

Az építési-kivitelezési szerződések kötelező és ajánlott tartalmi elemei, szerződéses biztosítékok. Az energia auditálás fogalma : Az energia auditálás . A munkavégzésre alkalmas munkahely (munkaterület) fogalmát a . Az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma és tartalma,.

By Bence